Marklausa's Biz

Australians Wouldn'T Give An Marklausa For Anything Else.

Rätt till varumärket

Man har sett många strider genom årens gång där olika företag har stridigt om en varumärkesrätt eller med andra ord: att ha rätt till ett visst varumärke. Till exempel så har varumärket "Apple" varit i en tvist där ett företag i England egentligen började använda det namnet innan det stora IT företaget gjorde det. Detta ledde till en tvist som IT företaget vann för att sedan kunna fortsätta att använda det namnet. Men för att sådana saker in sker i framtiden så är det br att skydda ett varumärke som man har och om det sedan dyker upp en annan aktör med samma namn så kan man vinna.